יהדות של גבורה

תמונה של יהדות של גבורה

קיימת הכרה יסודית ברפיפות עמדת היהדות, ומכאן החשש שכל זעזוע עלול למוטט את הכל. לכן נאחזים בכל עמדה שהיא, לא חשוב אם בעד או נגד, ובלבד שלא יהיה צורך בחשיבה נכתב בשנת תשט"ז (1956) על ידי הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)