יש לנו רבי

תמונה של יש לנו רבי

במשך שנה תמימה סירב הרבי מליובאוויטש למלא את מקומו של חמיו, רבי יוסף יצחק כמו בימי קודמיו, רק הפצרות ממושכות מהחסידים כ"אתערותא דלתתא" הובילו להסכמה המיוחלת ההנהגות המיוחדות שקיים הרבי לאורך שנה זו מקבלות משנה משמעות דווקא לאחר הסתלקותו

סדרות / ואכלת! תיקון האכילה בחודש שבט  

בלי גאווה, בלי רעלים ובלי להשתגע

תמונה של בלי גאווה, בלי רעלים ובלי להשתגע

כמה אנו נזהרים לא להכניס לפינו מאכל שאין עליו הכשר מהודר, בה בשעה שאנו מביאים אל תוכנו רעלים מרעלים שונים!

  • טען עוד...