נפשי בשאלתי

שאלות בעבודת ה'

"במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד". איך זה יכול להיות?

 

באור שבא מתוך החושך יש מעלה מופלאה כזו שאפילו האור שקדם לכל חושך לא מגיע אליה. כל חטא הוא נורא ואיום, אולם לאחר שאדם נפל למעבה החושך, דוקא לאור שבא משם יש יתרון עצום.

כמו סכר שעוצר את המים, וכשהוא נסדק מתנפץ השטף בקולות מים רבים אדירים – כך גם בעל התשובה, שמגלה עד כמה קרבת אלוקים היא החיים האמיתיים והיחידים ששווים את ערכם, וגעגועיו לחיים האלה פורצים כל גבול. לתוקף הקפיצה הזאת - לא זוכים גם צדיקים גמורים.

אף על פי כן אומר הרב קוק זצ"ל, שעל ידי שהצדיקים הגמורים זוכים להרחיב את מידותיהם הטובות מעל ומעבר לגבולם, הם טועמים בזה גם כן טעם של בעלי תשובה.

 

למה לקדוש ברוך הוא יש כל כך הרבה שמות?

את ה' יתברך עצמו אי אפשר לנו להכיל כלל, אי אפשר להכיר אפילו מקצת מקצתיה, כמאמר רבותינו "לית מחשבה תפיסא בך כלל". וכך אומר הפייטן: "דימו אותך ולא כפי ישךָ, וישווך לפי מעשיך". כל מה שאנו מדברים על ה' זה מצד גילוייו. לכל גילוי יש גוון משלו, דרך אחרת של הופעה ובעיקר – שם אחר.

כמו שבני האדם נקראים בשמות שונים: על ידי בניהם הם נקראים "אבא", על ידי תלמידיהם "המורה", על ידי הוריהם בשמות חיבה מיוחדים, וכן על זו הדרך; כך גם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בפנים ודרכים שונות – לעתים כבעל חסד, לעתים כגיבור איש מלחמה, פעמים א-ל קנא ונוקם ופעמים אב הרחמן, ובכל התגלות הוא מופיע כדמות אחרת ובשם אחר. מכיוון שכל העולם מלא מנוכחותו, כך גם לשמותיו יש גיוון עצום.

 

צריך להתפלל על שינויים לטובה במצבים גרועים או על כך שיהיה לנו טוב באותם מצבים?

כשאדם אינו יודע מה טוב, אין שתי אפשרויות: בודאי שיתפלל שיהיה כפי שהקדוש ברוך הוא יודע שזה טוב. אבל אם יש לו נטיה לצד אחד או שיש לו ודאות מנקודת מבטו שטוב יותר שהקדוש ברוך הוא יאפשר אפשרות מסוימת, יתפלל עליה וישפוך נפשו לה' מקירות ליבו. והרי בתפילת שמונה עשרה אנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ירפא חולינו, יברך שנתנו ויקבץ גלויותינו!

אף על פי שהייסורים שלעתים באים עלינו הם טובים, בכל זאת אנו מתפללים שיהפוך לנו הקדוש ברוך הוא את הטובה העליונה עד שתתגלה בתור טובה גם במבטנו המוגבל והזעיר. מרגלא בפומיה של הרבי מליובאוויטש זי"ע "שיהיה דוקא בטוב הנראה והנגלה". לא רק טוב, אלא טוב שגם נראה לעיני בשר, כפי הדעת האנושית.