היינו כחולמים

תמונה של היינו כחולמים

"המקדש דלעתיד" שבו מראין לכל אחד ואחד "שבת חזון הוא מלשון 'מחזה' רבי לוי יצחק מברדיטשוב