החול שהתמלא בקדושה

תמונה של החול שהתמלא בקדושה

מזכרת מגוש קטיף במלאות שתים עשרה שנים לגירוש