ניחוח של פעם  

מה' מצעדי גבר כוננו

תמונה של מה' מצעדי גבר כוננו

 הבעל שם טוב אמר שהשם יתברך מביא נשמה יהודית לעולם הזה לחיות שבעים־שמונים שנה כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות

ניחוח של פעם  

על כל אחד להכיר את מקומו...

תמונה של על כל אחד להכיר את מקומו...

האורח שעמד מהצד והאזין לשיעור, התחיל לסתור את כל הענינים שחידש ר' זרח מאיר. בתחילה הוא מנה את החידושים שחידש ר' זרח מאיר וכל חידוש הפריך מעיקרו. כל הנוכחים, ובראשם ר' זרח מאיר, התבלבלו ונדמו.

ניחוח של פעם  

למה לפח??

תמונה של למה לפח??

"כשהייתי בפעם הראשונה אצל הרבי ב'יחידות', הסכמתי בליבי שלא לרצות בשום דבר גשמי מעודן"