שאלת השבוע

מה אפשר לעשות כדי שהשנה הבאה תהיה אחרת?

עזוב את הסוסים

הרב משה בצלאל וינברג

ראש ישיבת "אבני נזר", סוכטשוב

מסופר כי בשעה שהצאר ניקולאי רישת את רוסיה במסילות ברזל, הביא הדבר לפריחה אדירה בכל מקום בו הונחה מסילה. באחת העיירות השוממות שחוברו על ידי מסילה לעיר הגדולה, החליטו שבעה מזקניה להודות באופן אישי לצאר ירום הודו.

סוסים יקרים ומרכבות מפוארות הוזמנו לצורך הנסיעה. כשהגיעו הזקנים אל עיר הבירה, נכנסו אל הארמון, קדו לכבוד הקיסר והודו לו בדמעות גיל על הסיוע שהעניק לעיירתם הקטנה. הצאר התרגש מאוד, הודה להם על טרחתם לבוא ממרחק כה רב, וליווה אותם אל השער. בדרך החוצה שאל לפתע הצאר: "איך הגעתם לכאן?", ענו לו הזקנים: "מה השאלה? שכרנו את הסוסים והמרכבות הטובים ביותר, והכל – לכבודך". הביט הצאר אל השליש הצבאי ואמר: "תלה את שבעת הזקנים בכיכר המרכזית! אני נותן לכם רכבות, ואתם עדיין נוסעים בסוסים?".

הקדוש ברוך הוא נותן לנו בראש השנה את המערכות המשוכללות ביותר על מנת להשתנות ולהתחיל שנה חדשה ושונה בתכלית מקודמתה, ואילו אנחנו ממשיכים להשתמש בכלי התחבורה הישנים, ולכן אנחנו נראים כך...

אמר הרבי מסלונים זי"ע: כתוב "להודיע לבני האדם גבורותיו" (תהלים קמ"ה), הקדוש ברוך הוא מודיע לבני האדם את גבורותיו - של האדם! גיבור אתה, איש חיל אתה, אל תבזבז את כוחותיך. אל תיסע בסוסים וכרכרות אלא ברכבות מהירות. השתמש בכוחות הנפש הטובים והבריאים שנטע בך ה' וכך תהיה לך שנה טובה ושונה.

 

 

אין מתכון מלבד הרצון

ר' דוד אמיתי

 ישיבת אלון מורה

 

מסופר שפעם שאלו תלמידי הבעל שם טוב את רבם הקדוש כיצד ניתן להבחין בין צדיק אמיתי לצדיק מדומה. ענה להם הבעל שם טוב שיבקשו מהצדיק עצה איך להפטר לגמרי מהמחשבות הלא טובות, מהפניות ומהבלבולים, ואם יתן להם עצה כזו - ידעו שאיננו צדיק אמיתי! שכן אין עצה מלבד עבודה תמידית.

 בדומה לזה אני  מרגיש שאין עצת קסמים "להשיג" שנה טובה יותר מלבד עבודה יומיומית, כל השנה כולה. אף על פי כן, מצויים אנו בימים שהם ראש לשנה - ראשית לשינוי, "ובתר רישא גופא אזיל" (אחרי הראש הולך הגוף). יש בכוחם של הימים הללו לרומם את השנה כולה. החודש הזה הוא חודש של ריצה, של ריצוי ושל רצון. אלו ימים של עילוי הרצון "והרצון הטוב הוא הכל" "ולית רעותא טבא דאתאביד" (אין רצון טוב שנאבד).

על הפסוק השגור בפינו בימים אלו: "לך אמר לבי בקשו פני, את פניך ה' אבקש", אומר המלבי"ם דבר מתוק ואמיתי כל כך - הלב שלנו אומר לה': למרות שבפה אני מבקש כל מיני עניינים אחרים, הלא "לבי" כבר אמר לך את עיקר בקשתי, והיא ש"פני" - הפנימיות שלי  לא תבקש דבר מלבד את פניך. הייתי רוצה להיות אחד כזה שרוצה ומבקש את הדברים הנכונים. לא תמיד אני שם, אבל תמיד אני רוצה להיות שם.
אין מתכונים לתהליכים ולקבלות טובות, אך אנו שמחים וסומכים על חסדו יתברך, שיקבל ברחמים וברצון  סדר רצונותינו.

 

ממקבל למשפיע

הרב יובל רגב

ראש ישיבת "ערשנו רעננה", רעננה

 

על שאלה זו עונה כלל ישראל בראש השנה, בהכרזה הנובעת ממעמקי הנשמה הישראלית: "ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה".

ידועים דברי הבעל שם טוב כי תפקיד האדם להיות "סדר אותיות" ולהפוך את ה"אני" ל"אין". אם נביט על עצמנו במבט האמת, נראה כי בשנה האחרונה עסקנו רבות ב"אני" שלנו, בגשמיות ואף ברוחניות. עלינו לשנות את המגמה, לראות איך נהפוך לכלים ריקנים ובטלים כלפי אורו יתברך, כיצד ניתן לו יתברך להופיע במציאות בלי שנפריע.

חז"ל שואלים כיצד אפשר להידבק בו יתברך, והלא הוא אש אוכלה? ועונים שעלינו להידבק במידותיו, מה הוא חנון ורחום – אף עלינו להיות חנונים ומרחמים. בעל הסולם זיע"א קורא לזה: להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע.

השנה הבאה תיראה אחרת אם נהפוך ממקבלים למשפיעים. ה' יתברך כולו השפעה, ואם רוצים להידבק במידותיו עלינו להיות גם כן, עד כמה שהדבר ניתן, משפיעים. לצאת מהאגואיזם האנושי ולהתחבר לכלל ישראל, להתייגע במצוות שבין אדם לחברו מתוך אהבת ישראל אמיתית. להפסיק "להמשיך אורות" לנשמתי שלי ולהתחיל לדאוג ולבקש על כבוד ה' יתברך, על גילוי מלכותו עלינו ועל כל העולם כולו, לחשוב איזו תועלת יש לה' ממני ולא מה התועלת שלי. אם נתחיל לפעול בעזרת ה' בכיוון הזה, השנה הבאה ודאי תיראה אחרת.