שאלת השבוע

מהי העבודה הזרה בדור הזה?

ריצה אובססיבית

הרב עופר גיסין
"נקודה טובה"

כאשר לומדים על איסור עבודה זרה בתורה או חוקרים את ההיסטוריה של הפופולריות הרבה שלה בתולדות האנושות, מגלים שהיא נובעת מהניסיון האנושי לתת פירוש לתופעות הטבע והחיים, כדי להרגיע את הפחד וחוסר המשמעות.

שני סיפורים בתלמוד מלמדים אותנו עוד נקודה יסודית בעבודה זרה, שיש לה רלבנטיות גדולה לכל אחד מאיתנו: במסכת יומא (דף ס"ט) מסופר על אנשי כנסת הגדולה שרצו והצליחו לבטל את היצר המיוחד של עבודה זרה מן הלב האנושי. במסכת סנהדרין (דף ק"ב) מסופר על מה ששאל רב אשי את מנשה מלך ישראל בחלום: "מכיון שהייתם חכמים גדולים בתורה, מדוע עבדתם עבודה זרה?". מנשה ענה לו: "אם היית חי בזמננו, היית מרים את שולי גלימתך ורץ אחריה".

שני הסיפורים מראים לנו כי העיקר איננו הפרכת הנימוק השכלי או הרוחני לעבודה הזרה. יש בפולחן הזה יסוד של התמכרות ולהיטות בלתי מוסברת, יצר ותשוקה הגוברים על השכל. האדם משועבד לשגרה של מעשים חסרי טעם, ומפתח תלות חולנית בדברים המזיקים לגוף או לנפש. קשה מאד להיגמל ממנה, גם אם רוצים.

כל אחד יודע לְמה הוא מכור, אחרי מה הוא רץ באובססיביות כדי לקבל חיות שתמלא את החלל הפנימי, את החיסרון והחידלון. הצד הזה בעבודה זרה קיים בכל חלקי החברה שאנחנו חיים בה. ההכרה העצמית והלימוד של יסוד ההתמכרות וחסרון הנפש יכולים להביא לדרך של ריפוי וגמילה, ומעבר לחיים בריאים של דבקות אמיתית בחי־החיים.

 

והייתם נקיים מה' ומישראל

הרב יעקב פילבר

ה"עבודה זרה" מתחלפת ולכל דור יש ה"עבודה זרה" שלו, שהמשותף שבהן הוא העדפת ערך אחד הדוחה מפניו את כל הערכים האחרים. בשם הערך המועדף הזה, מגיע האדם עד כדי רמיסה ודריסה של כל מי שאינו מסכים עמו. כך היה ה"קומוניזם" בזמנו, וכך גם היום ישנה "עבודה זרה" והיא - ה"דמוקרטיה".

הדמוקרטיה כשלעצמה אינה דבר שלילי, אדרבה - במכלול האפשרויות היא הטובה ביותר, ועלינו לשמור עליה מכל משמר. אלא שעם זאת, אפשר לומר גם עליה את דברי הנביא (הושע יד,י): "ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם". אפילו "דרכי ה'", שהוא הדבר החיובי ביותר, אם רק ה"פושעים" יתנהלו לפיהן - סופם שיכשלו על־ידן. וכך אנו הולכים היום בעיניים עיוורות אחר מקסם הדמוקרטיה ומאפשרים בשמה לחולל את כל העוולות שבעולם. וכך רואים בעינינו, שה"דמוקרטיה" עלולה להיות נשלטת על־ידי רודפי בצע שהשיגו את שלטונם בדרכי רמייה, ואחר קבלת הכוח הם מתכחשים להצהרות קודמות שלהם ועושים בשם "הדמוקרטיה" ככל העולה על רוחם, ופועלים בניגוד לדעת שולחם.

מצאנו שאמר משה רבנו לבני גד ובני ראובן כאשר ביקשו לתת להם ארץ מקנה: "ולמה תניאון את לב בני ישראל?". בקשתו־דרישתו של משה היא "והייתם נקיים מה' ומישראל". התנהלות ציבורית עליה להיות לא רק חוקית, אלא בעיקר נקייה. ולא רק בעיני ה' אין להיות נבל ברשות התורה, אלא יש גם להיות נקיים מישראל, שלא לגרום בהחלטות נזק למורל הלאומי של העם.