רוקמות מציאות

תמונה של רוקמות מציאות

קבוצת נשים מרחבי הארץ עמלות על הכנת פרוכת לבית המקדש שייבנה, והופכות את אבל החורבן על המקדש שנחרב לתקווה והשתדלות • את הטכניקות הקדומות הן למדו מרקמה אינדיאנית מסורתית ומשיטות עתיקות שהביאו יהודיות שעלו מהודו