מאמין ולא זורע

תמונה של מאמין ולא זורע

מבלי לפקפק בשיטות ההלכתיות השונות, יש משהו מרשים מאוד במפגש עם חקלאים ששומטים את שדותיהם לחלוטין השגחה פרטית, ניסים אישיים וגם קשיים לא קטנים מסופרים במנגינה אחת, מנגינה של אמונה