אחר מיטתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל

תמונה של אחר מיטתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל

זה היה הגורם המרכזי לחיבור העמוק ששרר בין כלל ישראל לאישיותו הכובשת – פשטות, תמימות ודעה ישרה המחוברת לחיים עצמם. יראת השמיים שהייתה חלק בלתי נפרד מאישיותו, גרמה לדבריו היוצאים מן הלב, להישמע בקרב אחיו, להיכנס לליבותיהם ולפעול בהם שינוי לטובה