כי שרית לב, כט

תמונה של כי שרית לב, כט

"שרית עם אלוקים ועם אנשים" – כי יעקב אבינו לא התפעל בהנהגותיו, לא מבני-אדם ("אנשים") ואף לא מכוחות-הטבע ("אלוקים") ["הטבע" בגימטרייה "א-להים"], ביודעו כי "בנים אתם לה' אלוקיכם". בני-ישראל הם "בנים" למדרגת הוי', שהיא למעלה מהטבע ושולטת עליו. (ליקוטי-שיחות)

 

היינו כחולמים

תמונה של היינו כחולמים

"המקדש דלעתיד" שבו מראין לכל אחד ואחד "שבת חזון הוא מלשון 'מחזה' רבי לוי יצחק מברדיטשוב