סדרות / מאירים את העולם

התגלויות

איזה כיף לסלסל בשבת בבוקר, לעתים בנמנום קל, את הפתיח ל"א־ל אדון": "אין ערוך לך ה' אלוקינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים".

מה אנחנו בעצם אומרים שם?

ישנם ארבעה שלבים בהתעלות העולם. העולם הזה, העולם הבא, ואז שני השלבים המופלאים ביותר יתרחשו שוב במסגרת העולם הזה: ימות המשיח ותחיית המתים. באמת הכל קורה בעולם הזה, כאן ועכשיו, אבל חלק גדול מהדברים הם 'כמונחים בקופסה' ולא גלויים. בשלבים הבאים תתגלה הפנימיות של מה שקורה כבר ברגע זה.

בעולם הבא המכונה 'גן עדן' יש התגלות אלוקית מופלאה ונעימה עד מאוד, ההתגלות היא של האור המכונה "ממלא כל עלמין". בימות המשיח נתעלה להתגלות של האור ה"סובב כל עלמין" והוא יתגלה בתוך העולם הגשמי. והשיא יגיע בתחיית המתים, אז יהיה חיבור מוחלט של הרוחניות עם הגשמיות, עצמותו של ה' תתגלה, ובתוך העולם הזה יתגלה ה"עדן" של "גן עדן".

כמה חידות וכמה פתרונות

בגן עדן מתגלה האלוקות המתייחסת לעולמות; כלומר, הארה אלוקית מצומצמת שמדברת עם הבריאה בשפתה, ויורדת ומתפרטת להעניק חיים וקיום לכל יצור כפי שהוא. התענוג בגן עדן הוא תענוג של הרגשה והשגה באותם הדברים שבעולם הזה לא היינו מסוגלים להבין או להרגיש. פתרון חידת העולם הזה בידינו והתענוג הוא עצום.

בימות המשיח יתגלה שהפתרון של גן עדן מפצח רק חלק קטן מהתמונה הגדולה. הסתר הפנים וההעלם של העולם הזה צופנים בתוכם הרבה יותר מ"רק" אלוקות מכוסה בגשמיות. בימות המשיח תתגלה בתוך העולם דרגת "סובב כל עלמין" שהיא בתוך העולם כל הזמן אבל בצורה שמקיפה כל דבר ולא נכנסת לתוכו, עצם הבריאה וההתהוות הן דרכה אבל היא לא זו שנכנסת ומאירה כל פרט כמו באור ה"ממלא כל עלמין".

אין מלאך או ממד רוחני בעולמות העליונים שמסוגל לתפוס את זה, וזהו סודו הגדול של המשיח. האור ה"סובב כל עלמין" שבתכל'ס הוא זה שגורם להתהוות החומר, ייחשף בעולם הזה במלוא עוזו.

המדהים הוא, שיש עוד יותר מזה! השיא הוא התגלות שבה כל הדברים מתאחדים, ה' בעצמותו שלמעלה מלהיות "ממלא" ואף "סובב" לעולמות 'מתאחד' עם הדרגות באלוקות שבהן הוא מתגלה בעולמות, ואז הרוחניות מתאחדת עם הגשמיות והנפש עם הגוף ולכן המתים יקומו לתחייה. לא יהיה עוד טעם להפריד את הנשמה מהגוף.

ההתגלות העצומה והאין־סופית הזאת תהיה כמובן פה, בעולם הזה ממש. העולם בו בחר ה' לקבוע דירה נצחית לעצמותו, דירה בתחתונים.

גן עדן תחילה

לולא חטא עץ הדעת היינו נשארים בגן עדן שבתוך העולם הזה ונהנים מזיו השכינה. החטא גרם לתערובת של רע בנו ובכל מה שסביבנו. כך הגענו למצב בו אין לנו אפשרות לקבל את האור והגילוי האלוקי בלי להיפרד מהגוף שלנו ולעבור תהליך של התנתקות לשם תיקון. לכן גם נאסר על אדם הראשון לטעום מעץ החיים ולהנציח בכך את המצב המקולקל.

בהתגלות של ה' אלינו יש שלבים ואין קיצורי דרך. אי אפשר לזכות לגילוי ה"סובב" לפני ה"ממלא", לכן עוברים בחזרה לעולם דרך גן עדן וממנו שבים להתגלות שתהיה בעולם הזה בתחיית המתים, "אי אפשר להגיע למדרגה זו עד שיהיה בגן עדן תחילה" (תניא, אגרת הקודש יז).

לאחר התהליכים האישיים והכלליים נחזור לא לגן עדן אלא ל"עדן" ממש, אז נאכל מעץ החיים ונחייה כאן עם ה' לעולם.