סדרות / תקופות התשובה  

כלל מול פרט

תמונה של כלל מול פרט

על מה להתפלל בראש השנה? עלי ועל משפחתי בגשמיות וברוחניות או על כלל ישראל, או להיות מרוכז ב"וידע כל פעול כי אתה פעלתו" ולשאוף לכבוד ה' והתגלות מלכותו?

 

למה קשה למה קריעה?

תמונה של למה קשה למה קריעה?

לכבוד שביעי של פסח, בו נקרע ים סוף, נדון בשלושה דברים שהושוו בפי חז"ל לקריעת ים סוף