שלשה אבות

תמונה של שלשה אבות

מדברים על אתגר מצוות "והגדת לבנך"