סדרות / תקופות התשובה  

שינוי אמיתי או משחק זמני

תמונה של שינוי אמיתי או משחק זמני

עבודת התשובה נעה בין קטבים אישיותיים ורוחניים. בתקופת אלול ותשרי מתחדדים הדברים ומתבטאים בהתחבטות ערכית או בטלטלה נפשית. יש הממהרים להכריע בין שתי האפשרויות, אך שאלות שעולות שוב ושוב מגלות שאנחנו בתנועה בין שתי נקודות קיימות, ובמקום להחליט מה נכון או צודק, כדאי להניח אותן על השולחן, להתבונן בהן ולהקשיב. נדבר על התנועה ברצוא ושוב בתוך הצירים הללו ונבדוק האם ניתן לשלב בין הקצוות.