ארבע כוסות

תמונה של ארבע כוסות

יוצאים, יוצאים, נגאלים, נגאלים! זה אמנם לא פורים, אבל גם בליל הסדר 'נכנס יין יצא סוד'. ארבע הכוסות מקבילות לארבע שלבי הגאולה, מכוס לכוס אנו משתחררים ונגאלים