רב וחברותא לתלמידיו

תמונה של רב וחברותא לתלמידיו

לרגל יום פטירתו של הגאון רבי אברהם אלקנה שפירא זצ"ל ביום טוב של סוכות, אושפיזא דאברהם, תשס"ח