סדרות / אורח לשבת  

האם אנחנו חופשיים?

תמונה של האם אנחנו חופשיים?

תנועות החירות החברתיות, כולל אלו שמתנגחות בתורה, נולדו מיציאת מצרים שהיוותה בשורה לכל האנושות עד היום > החירות היא סיפור לא פשוט, ובשביל באמת להשתחרר יש להשתעבד לה'