באיזה שדה מטייל המלך?

תמונה של באיזה שדה מטייל המלך?

כיצד מוצאים את הניצוץ האלוקי המסתתר בלבו של כל יהודי? • כיצד מוודאים שההתעוררות של אלול לא תחלוף ותעלם? • גישה חסידית לעבודת התשובה, על פי עיון במאמרו המפורסם של האדמו״ר הזקן