פסח מצה ומרור

תמונה של פסח  מצה ומרור

שלוש רמות של קיום מזמן המקדש ועד היום, המצה לא השתנתה, המרור הפך לחיוב מדרבנן ואילו קרבן הפסח איננו. לשלישייה הזו יש השלכות רבות על עבודת ה' בלילה הקדוש ובכל השנה