אי"ש אשר רוח בו

תמונה של אי"ש אשר רוח בו

דברים לזכר מורנו הרב אליהו יוסף שאר ישוב זצ"ל