מצפות לישועה

תמונה של מצפות לישועה

שתי נשים מספרות על הצער, הכיסופים והגעגועים לביאת המשיח