איש שהכל בו

תמונה של איש  שהכל בו

לימוד חסידות מעמיק, שירה סוערת בקבלת שבת, שירי נשמה בסעודה שלישית וריקודים בציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון לעתים נדמה כי הופעתה של החסידות בישיבות הדתיות-לאומיות היא מגמה חדשה יחסית. אולם מפתיע ככל שיהיה, הגרעין לכל התופעות הוא רק מעט ממה שאפיין את "אבי הכיפות הסרוגות זהו הרב משה צבי נריה זצ"ל, שהיה בקשר חם עם הרבי מליובאוויטש ושיום פטירתו חל בי"ט כסלו, יחד עם המגיד ממזריטש ויום שחרורו של בעל התניא