חסידות בית אברהם

תמונה של חסידות בית אברהם

שמונים שנה אחרי, כל בחור ישיבה מצטט את "אורות" ו"אורות הקודש". אך עוד בחייו של הרב קוק היו שראו בו את צדיק הדור ונהגו בו כאדמו"ר לכל דבר אנשי עמל יחד עם רבנים הצטרפו לחסידות, מיסודה של הציונות החרדית. בתי המדרש והמנהגים החסידיים צברו תאוצה שש שנים בלבד לפני פטירת הרב זצ"ל האם יד מכוונת מחקה את סיפורה של חסידות "בית אברהם", בה הכתירו חסידים מפולין את הרב קוק לאדמו"ר? עדויות שונות מוסיפות ערפל סביב השאלה האם הרב זצ"ל קיבל את המינוי וראה את עצמו כאדמו"ר. לכבוד ג' אלול, יום ההילולא השבעים ותשע

  • טען עוד...