נפשי בשאלתי

שאלות בעבודת ה'

איך מתבודדים?

אנשי כנסת הגדולה תיקנו ברוח קודשם את נוסח התפילה הקבוע, וכללו בתוכו את כל הנצרך לכל דורות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. לכן קובעת ההלכה שבעיקר התפילה והברכות אין לשנות ממטבע שקבעו חכמים.

בדורות האחרונים שתל הקדוש ברוך הוא את רבי נחמן מברסלב, אשר לימד לצאת אל היער או אל השדה, ולדבר עם ה' יתברך בשפה פשוטה כדבר איש אל רעהו בלשונו, בדרך הביטוי שלו ובהתאמה לאישיותו. יש בכך יתרון גדול משום שכך אפשר לעקוף את הקושי והרגילוּת שבאמירת אותו הנוסח בכל תפילה שלוש פעמים ביום. וגם אם אין בהתבודדות את המעלה של תפילה ברוח הקודש של אנשי כנסת הגדולה, ודאי שיש בה מעלה של הרגשה מחודדת של עמידה לפני ה'. אשרי מי שזוכה לכך!

 

יש כל כך הרבה דעות מה יהיה  באחרית הימים.במה להאמין?

התורה אומרת: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", ופירש רש"י: ולא תחקור אחר העתידות. על כגון זה אומר הרמב"ם שהעניינים הללו - לא ידעם אדם עד שיהיו. הציפיה להאמין באחרית הימים היא לקחת את האחריות לידיים שלנו בנוגע למה שבידינו לתקן, תוך הבנה שאת העולם מנהלת הנהגה אלוקית מעל ומעבר ליכולות השגתנו, ובוודאי ש"יש על מי לסמוך".

יחד עם זאת, חכמים סימנו קווים של אותו הטוב העתידי, כל אחד על פי דרכו, וצריך לדעת שחלק מהנאמר בעניין אינו אלא משל וחידה ולא סיפור דברים עובדתי. כמו כל דבר בתורתנו הקדושה, גם בכך יש חילוקי דעות, אלא שדווקא בנושא זה יש מקום גדול לומר שה' בגודל טובו יכלול את כל הגוונים של אותו טוב אלוקי שלם שאליו אנו מצפים.

 

מה היחס התורני־אמוני הנכון לחולי נפש, ובמה אפשר לעזור להם?

חולי נפש הם חולים אשר כמו כל חולים אחרים, הקדוש ברוך הוא - שדעתו נשגבה מדעתנו - מביא עליהם ייסורים וקשיים, וראוי להתפלל עליהם שיחלימו מהרה ושיצאו מאפלה לאורה. אם אדם בקי בעניינים הללו ויש בידו להושיט להם עזרה, הוא מצווה לעזור ככל יכולתו, כמו לכל חולה, ואפילו יותר מכך. הכאב הנפשי עמוק יותר מהכאב הגופני, ולכן אם יש כישרונות ביד האדם לעזור להם, ואף אם רק יקל על מצוקתם, הרי זו מצוות גמילות חסדים יקרה ומהודרת. לפעמים העזרה לאנשים אלו היא קלה, ולעתים אחרות מה שנראה כעזרה איננו אכן כזה. לעתים נדיבות כלפיהם גורמת להם הכפלת הצער ולעתים מה שנראה כמסייע עלול להפוך לרועץ, לכן דרושה זהירות ואחריות. בוודאי ובוודאי שאין ללעוג להם ולא להתנכר אליהם.