שאלה: אני לא יכול לדעת שום דבר על ה' אז איך אני יכול לדעת את ה'?

הורגלנו לחשוב שקושיות על ה' זה פגם באמונה, שחייבים מיד לקבל עליהן תשובה כי אחרת... אך רבי נחמן הופך זאת, ומלמדנו שזה דווקא מעיד על עוצם גדולתו של ה' יתברך, ועוצם דעתו שאינה כדעתנו. לכן מוכרח להיות שלא נוכל להבינו, ויתעוררו לנו קושיות עליו. ובכל זאת כנראה שיש משהו אחר שמחבר בינינו, על אף הקושיות, ולא צריך להיבהל מהן.

לדעת את ה', פירושו חיבור וקשר חי ונושם עם הקדוש ברוך הוא בכל תחומי החיים, וישנן עצות רבות להגברת וחיזוק קשר זה, ובוודאי שחלקן מתאימות גם למי שחושב שאינו יכול לדעת שום דבר על ה'.

תינוק אינו יודע את שמות הוריו, את גילם, גובהם, ותעודת הזהות שלהם, ואף על פי כן הוא מחובר וקשור אליהם, ומאמין בהם יותר מכל דבר אחר בעולם. גם אנחנו יכולים להרגיש מחוברים וקשורים ממקום שאינו נתפס בדעת ושכל.

לפעמים קשר חזק עם מישהו, מתגלה דווקא במקומות שאיני יכול להבינו, במה שהוא מעל להשגתי, ושם מתנוצץ משהו אחר שמחבר בינינו... (ליקוטי מוהר"ן כב, ט).

ואסיים בסיפור חזק על שניים שעמדו בתחנת אוטובוס, והאחד ניסה להוכיח לשני בהוכחות שכליות שיש ה' בעולם. מכיוון ששניהם היו מלומדים מאוד, הראיות שהובאו נפרכו אחת לאחת, ועל כל פרכה נוספה הוכחה חדשה. עד שלפתע הגיח ברסלב'ר אחד מהשדה הסמוך... וחיכה אף הוא לאוטובוס. בשומעו את הוויכוח העז, הוא שאל בעדינות על מה הוא נסוב. "אני מנסה להוכיח לו את מציאות ה' בעולם והוא לא מקבל שום טיעון", נענה. הברסלב'ר הביט בהם בחיוך ואמר (חצי לעצמו חצי להם): "אני לא יודע למה אתם מתווכחים כל כך, אני כרגע דיברתי איתו...".