שאלת השבוע

מה משמעותה של התקשרות לצדיק?

להעריך נכון

הרב אלעזר מרדכי קעניג
ראש קהילת ברסלב, צפת

 
התקשרות לצדיק פירושה לאהוב את הצדיק, להעריך אותו. אך מיהו בכלל הצדיק? "אם דומה הרב למלאך ה' צבאות, תורה יבקשו מפיהו". קשה לדעת מיהו אותו מלאך ה'. בספר הזוהר כתוב על הפסוק "הנה ברכו את ה' גבורי כח עושי דברו, לשמוע בקול דברו" – ש"מלאכיו" הם אותם גיבורי כוח, אלה שמתגברים על יצרם, הם שדומים למלאך ממש.

אנו משתדלים לקיים תורה ומצוות, מנסים להתגבר על היצר - לעתים זה מצליח ולעתים לא. אך אותו צדיק יסוד עולם זוכה מנעוריו להתנהל באופן ראוי, ללא נפילה לתאוות ויצרים. כשאנו מבינים שהצדיק הזה נמצא בדרגת "גיבורי כוח" אשר דומה למלאך ה' צבאות, אזי "תורה יבקשו מפיהו". הוא מנחיל לנו את התורה בשלמותה. אנו איננו יודעים איך לעבוד את ה' באמת, לכן אנו צריכים להאמין במצוות. אך הצדיקים אינם צריכים להסתפק באמונה, הם יודעים להשיג את סוד התורה והמצוות.

כשמעריכים צדיק באמת, לא אומרים: "הוא מניח תפילין וגם אני, הוא שומר שבת וגם אני". המצוות שלו נעשות בשלמות, עם כל הכוונות וההידורים, משום שהוא יודע את פרטי התורה כולה. צריך להכיר בכך שאף שאיננו שלמים, אנו יכולים להתקשר לצדיק, שהוא בו זמנית גם אדם וגם דומה למלאך ה' צבאות, ועל־ידי זה נזכה גם אנו לקבל את השלמות שלנו.

 

לצדיק שליט"א דווקא

הרב דוד אגמון
מרכז "מודעות"

המילה "התקשרות" באה משורש קשר. הבעל שם טוב על פרשת תרומה אומר שכל אדם הוא קרש במשכן. "קרש" זה אותיות "קשר", וזה מעיד שהאדם נועד לקשר את כל העולמות, הפנימיים והחיצוניים. אבל "קרש" זה גם אותיות "שקר" ולכן צריך זהירות גדולה.

האדם הוא יצור בחירי, בעל בחירה חופשית. ישנם שבוחרים ללכת בדרך לבד, להתקשר אך ורק לצדיקים הגדולים שעברו מהעולם הזה, וישנם שבוחרים להתבטל בפני צדיק חי. מובן שהדברים אינם "שחור־לבן" וברוב המקרים הדרכים משולבות, אולם כדי להצליח דרכנו צריך להבין את תפקיד הצדיק בחיי האדם.

בפרשת 'שלח לך' שולח משה רבנו את המרגלים לבדוק "היש בה עץ אם אין", פירוש, האם יש בה צדיק שיגן על העם. בספר "מסילת ישרים" ממשיל הרמח"ל את דרכי המציאות למבוך גדול הנטוע שיחים עשויים כקירות, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים – "כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם...". ההולך בין השבילים לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב. אולם, מי שעומד כבר על האכסדרה רואה את כל הדרכים לפניו ומבחין בין השבילים האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם ולומר: זו הדרך, לכו בה! ומסיים, "והנה מי שירצה להאמין לו – יגיע למקום המיועד...".

רק הצדיק החי יכול באמת להנחות את האדם איך להעמיד את הקרש שלו, שלא ייפול חלילה בשקר, אלא יקיים את ייעודו כחוליה המקשרת בין כל העולמות. 

 

צדיק חושף צדיק

הרב יאיר כלב
משפיע חסידי


"צדיק" מלשון "צודק". על־פי פנימיות התורה, מדובר באדם שמצדיק את ירידת נשמתו לעולם. לכל נשמה יש שליחות, והצדיק הוא זה שהפך את אישיותו הפרטית לכזו שמשרתת בשלמות את האמת, בתוך עולם החומר והקליפות.

הצדיק הוא גם מלשון "מצדיק" - בשל מהותו הוא משדר לנקודת הצדיק הגנוזה בתוך כל אחד מישראל, "ועמך כולם צדיקים", ומוציאה מן הכוח אל הפועל. על־דרך משל, מפקד דגול הוא אדם שמקרין מוטיבציה לחייליו מכיוון שדורש הוא מעצמו כל־כך הרבה, עד שכל מי שבסביבתו מתרומם איתו. כך הצדיק מרומם את האדם ומצדיקו.

נשמות עַם ישראל מהוות גוף אחד גדול, וכל נשמה היא אבר בעל תפקיד מיוחד. הצדיק הוא בבחינת ה"מוח", מרכז השליטה ושורש החיות של כל האברים, ומצד היותו קשור ישירות לאב הוא "ממוצע מחבר" בין כל חלקי עם ישראל לאביהם שבשמיים. על המצווה להידבק בקדוש ברוך הוא - "ולדבקה בו", אומרים חז"ל שמי שרוצה לדבוק בשכינה ידבק בתלמידי חכמים. הדרך היחידה להידבק בעצמות האלוקית היא על־ידי הדבקות במי שמייצג אותה עלי אדמות, אלה תלמידי החכמים האמיתיים שבכל דור, שסימנם הוא היותם במשך כל ימיהם בבחינת תלמידים ההולכים מחיל אל חיל. מהם שואבות הנשמות כוח להרוות צימאונן לאלוקות.  

אולם, אף שהצדיק הוא שמעניק לכל אחד ואחת כוח והשראה – אין הוא יכול להחליף את עבודת האדם בכוחות עצמו. הצדיק עוזר, למי שעושה שימוש בעזרתו, לעורר את הצדיק שבתוכו פנימה. מכאן ואילך – נטילת האחריות היא כולה שלך.