שאלת השבוע

מה חסר לנו כדי שנזכה לביאת המשיח?

תקרת הזכוכית

הרב אייל ורד
מכון מאיר

 

כל־כך הרבה חסר, כי כל־כך הרבה יש.

מה שחסר לנו לביאת משיח היא תביעה אמיתית לביאתו. וכאן אנחנו בבעיה. מפני שהמציאות שבה אנחנו חיים במדינה משלנו, עם צבא, דגל וקיבוץ גלויות, ממלאת את לבנו שמחה ובצדק. אלא שישנה איזו מין תקרת זכוכית תודעתית כזו שמדינת ישראל כמות שהיא לא מצליחה לעבור.

אחרי הכל, אנחנו עדיין מתנצלים על מי שאנחנו והתודעה הציבורית הכללית היא תודעה מערבית ולא תנ"כית. לכן, ללא קשר לשאלה ההלכתית, מדינת ישראל לא מאפשרת ליהודים להתפלל בהר הבית, כסימפטום שלם למחלת האילמות הזו שאנו מצויים בה. את התקרה הזו צריך לבקוע. וכדי לפרוץ אותה, צריך להיות במין מצב של פיצול אישיות: מצד אחד שמחים ומודים על כל הטוב שזכינו לו, אך בה בעת להיות תובעים בכל תוקף, תביעה פנימית ש"הגיע כבר הזמן" לשלב הבא, השלב בו נדבר מה שאנחנו באמת, כלפי עצמנו וגם כלפי אומות העולם. את השלב הזה אמור להוביל המשיח. אלא שהוא מצפה שנקרא לו באמת. "אחר יָשֻבוּ בני ישראל ובקשו את ה' א־להיהם ואת דוד מלכם", ואנחנו מתקשים בזה, כי אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן.

וכאן, אם יורשה, שאלה קטנה אליו: הרי ודאי לא תרצה להגיע אחרי שהכל כבר מוכן, אחרי שנעשה את כל העבודה בעצמנו. גם אתה צריך להיות חלק מהמשימה, ולא רק לגזור את הסרט. אז קדימה... אנחנו מחכים שתנהיג אותנו.


ייחודים ושליחות

מיכי יוספי
משפיע חסידי

 
באיגרת הבעל שם טוב נאמר שהמשיח יבוא "לכשיפוצו מעינותיך חוצה", כלומר – התורה בכלל ותורת החסידות בפרט צריכות להגיע לכל מקום ולכל אדם. אך ישנו תנאי נוסף באיגרת – שעַם ישראל כולו ידע לעשות ייחודים כמוהו. יש מצבים שבחוויה שלנו הם נפרדים מהקדוש ברוך הוא, בעלי ממשות משל עצמם. "יחוד" מתרחש כאשר האירועים הללו הופכים להיות קשורים אל ה' יתברך. "לייחד ייחודים" משמעו לקחת את כל המתרחש בחיינו, ולקשר אותו אל הבורא, ולפי הבעל שם טוב זהו חלק מהותי בקירוב הגאולה.

רבי נחמן אומר שלכל אחד יש בחינת משיח, שהוא מצב של עולם מתוקן. כשמשהו מהמצב השלם, שאליו אנו מייחלים, מופיע אצלנו – יש שם גילוי ה' ותיקון. על כן אומר רבי נחמן, "צריך לשמור מאוד שלא יתקלקל בחינת משיח שלו". עלינו לדעת שיש בנו כוחות גנוזים שהם חלק מהמשיח הכללי.

הרבי מליובאוויטש מסביר, שהמילה "משיח" היא גימטריא של המילה "שליח" ועוד האות י', שמייצגת את עשרת כוחות הנפש. כשאדם מבין שהוא שליח, וכשהוא עושה שימוש בכל כוחות הנפש לצורך מילוי שליחותו, הוא מביא משיח. ככל שאני מאמין יותר שאני יכול להיות שליח ולקרב משיח, כך מסייעים לי משמיים לגלות את כל כוחות הנפש שלי.

חוץ מכל אלה, מה שחסר לנו זה גם הרצון של הקדוש ברוך הוא. בעזרת ה', אם נעשה את שלנו, גם הרצון האלוקי יופיע ויתגלה תיכף ומיד ממש.


כלום לא חסר

הרב ארז משה דורון
ארגון "אור פנימי"


אנחנו יכולים להיגאל ברגע זה ממש. ובכל אופן, מה אנחנו אמורים לעשות?

ליצר הרע יש שתי תשובות מלומדות:

1. רק אם נעשה מעשים כבירים, שינוי רציני בחיים, נהיה ראויים.

2. לא משנה מה נעשה, כלום לא יעזור, לעולם לא נהיה ראויים.

לרבי נחמן מברסלב יש שתי תשובות קדושות:

1. ביחס למה שעובר על כל אחד מאיתנו, אנחנו כבר עושים מעשים כבירים.

2. לפי גדולתו של ה' יתברך, אף אחד ממילא לא יכול לומר שהוא ראוי.

אז מה אנחנו אמורים לעשות? כשאני נדרש להוכיח ביצועים, אין לי חשק לעשות כלום ואני מתייאש. כשאני יודע שמה שנדרש ממני זה רצון כן ונאמנות, יש לי חשק לעשות הכל. יש בתוכי רצון קדוש ונאמנות. בעצם, יש לי הכל! אז מה נשאר? להאמין בזה.

כל פעם שאני מאמין בזה, אני מוצא כוח וחשק לנהוג ביושר, לחייך לילד, להתאפק מכעס מול בן זוג, לשמור עיניים, ללמוד פסוק, לכוון בברכה. 

זהו גילוי נאמנות לרצון ה' מהמדרגה הנעלית ביותר.

גם כשפעולותיי אינן עולות יפה, העובדה שרציתי ואני עדיין רוצה, זהו גילוי נאמנות לרצון ה' מהמדרגה הנעלית ביותר.

עבודת ה' איננה משימה מתמשכת בלי התחלה ובלי סוף, בלי תועלת ובלי תכלית. הטוב שלי קדוש והוא מצטבר והולך.

מול הטירוף שמשתולל בעולם, החיים שלנו הם מסכת מרגשת של מסירות נפש עבורו.

וככה, אנחנו הולכים ונגאלים.

www.orpnimi.co.il