נושמים חסידות

כמה אתה שווה באמת

מה הפוטנציאל שלי? למה פעמים רבות נראה לי שאני חלש, אולי יש לי הרבה יותר כוח ואני לא מודע אליו?

אחת התכונות הבולטות של רבי אמיתי היא היכולת לדחוף אותנו חזק יותר ולשכנע אותנו לממש את הכוחות האמיתיים שלנו. רבי תמיד דורש מאיתנו לתת עוד. תמיד לשאוף ליותר. מה שנקרא בשפה החסידית: "לצאת מההגבלות".

סכום נכבד

רבי יוסף יצחק מליובאוויטש עבר רדיפות ותלאות קשות בחייו. מי שקורא את מכתביו נפעם לראות שגם כשמצבו הבריאותי היה מתאגר במיוחד הוא לעולם לא נתן לעצמו לנוח ותמיד עבד ללא הפוגה לחזק את הפצת התורה. אחד הנושאים שבערו בו היה להבטיח את המשך קיומה והצלחתה של ישיבת "תומכי תמימים" אותה ייסד אביו, ישיבה שקיימת עד היום. זאת הישיבה הראשונה בעולם בה לימוד החסידות מהווה חלק חשוב מתכנית הלימודים הרשמית. ורבי יוסף יצחק מסר את נפשו כדי שהישיבה הזאת לא תיסגר בשום מצב. גם הקשה ביותר.

בהיותו בפולין, היה הרבי במצוקה כספית ופנה לעזרה אל כל מי שרק היה יכול, כדי למצוא תמיכה עבור הישיבה. כשהוא פנה אל אחד החסידים וביקש ממנו סכום כסף נכבד לבנין הישיבה, ביקש היהודי להפחית מהסכום המבוקש.

"הייתי המום"

רבי יוסף יצחק לא הסכים להוריד את הסכום הנדרש, ובמכתב ששלח אליו סיפר לו את הסיפור הבא. סיפור ששמע הרבי בילדותו מאחד מזקני החסידים, ר' מנחם מונסזון שמו: "פעם, כשהייתי בליובאוויטש קרא לי בדחיפות הרבי ה'צמח צדק' ואמר לי: 'אני עוסק כרגע בכמה עניינים חשובים הנוגעים לכלל ישראל, וכדי להצליח במשימות אני זקוק לסכום גדול של כסף. עשיתי לעצמי רשימה של כמה עשרות חסידים נאמנים שמהם אני מצפה שיעזרו ככל יכולתם. אתה אחד מהחסדים ברשימה. ולפי החשבון שלי אתה נדרש לתת לקופת הצדקה אלפיים רובל'".

"הייתי המום", מספר החסיד ר' מנחם. "אמרתי לרבי שזהו סכום עצום עבורי. התחלתי לגמגם ולהסביר לכבוד קדושת האדמו"ר שזה פשוט לא אפשרי שאני אתן סכום שכזה. הרבי הצמח צדק האזין בקשב לכל מילה שאמרתי, וכאשר סיימתי את ההסברים הוא ענה לי במילים האלה: 'לזה שהקדוש ברוך הוא צריך לשמוע למה שאני מבקש ממנו -  אתה מסכים, אבל שאתה תציית לי במה שאני מבקש ממך – על זה יש לך תירוצים ואתה מראה לי חשבונות להסביר מדוע אינך יכול לציית'".

אל תהיה טיפש

"כאשר יצאתי מחדרו של הרבי חשבתי על המילים שלו והתבוננתי עמוקות במשמעותן. חזרתי לחדר בו התאכסנתי ושם מצאתי את אחי דובער יושב עגום ומדוכא. 'מה קרה דובער?' שאלתי והוא סיפר לי שגם לו הייתה פגישה כזאת עם הרבי עכשיו. והרבי דרש ממנו לתת שלושת אלפים רובלים לקופת הציבור! זהו סכום עצום ולכן הוא נפל לעצבות. שהרי להמרות את פי הרבי אי אפשר, אבל לתת סכום כזה עצום של שלושת אלפים רובל נראה לו גם בלתי אפשרי. הוא פרץ בבכי".

"'אל תהיה טיפש', אמרתי לאחי, 'ותן לרבי את הסכום שהוא ביקש. גם לי הייתה פגישה עם הרבי. ממני הוא ביקש אלפיים רובל, שזה סכום עצום בשבילי. אני מציע שנשמע מיד בקולו של הרבי'. באותו רגע החלטנו אחי ואני שאנחנו נבצע את בקשת הרבי. התיישבנו מיד וכתבנו שני מכתבים לרבי ה'צמח צדק' והתחייבנו שניתן סכום הכסף בדיוק כמו שהרבי ביקש".

ומה איתנו?