אישית

הכוכב שכבה ומאיר

ליום השנה לפטירתו של ר' שלמה קרליבך, ט"ז חשון

אי אפשר לומר שגיליתי את ניגוני ר' שלמה בעצמי, אלא שיום אחד בא יונתן אחי הבכור וסיפר שיש מניין חדש אצלנו בשכונה. מניין חדש של צעירים במתנ"ס של נחלאות עם ניגונים של הרב קרליבך. בתי כנסת רבים יש בנחלאות ובכולם התפללנו בילדותנו, בית כנסת לעדת השיראזים, החלבים, האורפלים, הג'רמוקלים, הלא המה בין שתי הנהרות הגדולים, נהר אגריפס ובצלאל.

מניין זה חידוש היה. בעל התפילה לא מחזן אלא בוחר ניגון ומיד מצטרפים אליו כל המתפללים בשירה, המשפחה המיוחדת שהיו מחסידי ר' שלמה הם שהקימו המניין. בעיקר רקדו שם. לא כשאר הרוקדים במעגל אלא היו קופצים ומקפצים בשמחה והתלהבות מיוחדת... יונתן החל שר לי את "א־ל אדון", היה בו בניגון משהו שונה וחדש. שרים אותו לאט יותר ועמוק יותר וחוזרים עליו שוב ושוב... לא פעמיים־שלוש ומחליפים ניגון אלא ממשיכים כרבע שעה... רוח חדשה ועתיקה נשבה בו והיא החלה מפעמת בנו, בשרים ובמתפללים. לא ידעתי אז להגדיר, אך אחר זמן מצאתי בכתבי ר' נחמן כתוב, שניגון בא מאתר שנביאים יונקים ממנו. ואכן מקצת משהו מנבואה יש בהם באותם ניגונים. אתה שר אותם והעולם סביבך מתמלא בצלילים. צלילים יפים ומתוקים ההולכים ונעשים ניגונים.

מנהג יש באותו מניין שכל המתפללים מצטרפים לשירה ומוסיפים עוד קול שהוא אינו ניגון בפני עצמו אלא מנגינה שחוברת אל המנגינה מלמעלה ועוד מנגינה החוברת אל המנגינה מלמטה ויחדיו כולם תואמים ונעשים הרמוניה אחת... הלב גואה, הרגלים מתחילות לרקד והעיניים כבר לא מביטות אל העולם שהיה לפני שהניגון החל מתפשט בחדר. אתה רואה את האנשים ואת העולם דרך הצלילים שאתה שר. עיני נבואה. עיני משיח, כפי שכינה זאת ר' שלמה.

באחד משיחותיו מסביר ר' שלמה: למה אברהם השקיף על סדום? למה אברהם התפלל על סדום? בפשטות העניין, בן אחיו לוט נמצא היה בסדום ורצה אברהם להצילו. אך במבט פנימי מתגלה סוד. מלוט עתיד לצאת מואב, וממואב תצא רות... וממנה ייוולד דוד המלך, משיח צדקנו. אומר ר' שלמה: אברהם מסוגל להסתכל על סדום, המקום הכי נמוך בעולם ולראות שמשם עתיד לבוא משיח! געוואלד!

באתי לספר על הניגונים ונמצאתי מדבר על השיחות, התורות והריקוד. אלא שבאמת אחד הם... נחזור לאותו מניין. התחלתי מצטרף אליו ולומד ניגונים חדשים. עשרות רבות של ניגונים! וכן תורות של חסידות ואהבת ישראל וכן הכרתי את ה"חבר'ה" – כך הם מכונים – של ר' שלמה... אותם חבר'ה שקירב ר' שלמה בחייו והכירוהו וליוו אותו בהופעותיו ושיעוריו.

פעם חשבתי שעל־פי רוב המפגש עם צדיק כך הוא: אתה נוסע לכפר רחוק, נכנס לסמטה סודית, מהלך בתוכה עד שמגיע לדלת קטנה... אתה פותח אותה ושם יש חדר עם נר דולק, ספר לימוד עתיק ואיש מסתורי שעושה מופת... למד־ואו'ניק, צדיק נסתר... לא כן ר' שלמה שהיה מפורסם בכל עם ישראל. "הרבי המרקד" קראו לו, עצרו אותו כל עמך בית ישראל ברחוב והזמינו אותו לנגן לחיילים, לחולים, בנייני האומה ופסטיבל ערד... כולם ידעו מי הוא אך באמת לא ידעו. לא שיערו בחייו את גודל המורשת שהשאיר אחריו.

ובכן, ניסיתי לספר משהו, ונמשך עטי לכאן ולשם... סוף דבר, הזכרתי קצת דברי תורה ששמעתי מר' שלמה, ניגוניו וממעשיו. יהי רצון שנזכה להתקרב תמיד לעבודת ה' באמת ולשמוע את שירת הלויים בבית המקדש, במהרה בימינו אמן.