יש לנו רבי

תמונה של יש לנו רבי

במשך שנה תמימה סירב הרבי מליובאוויטש למלא את מקומו של חמיו, רבי יוסף יצחק כמו בימי קודמיו, רק הפצרות ממושכות מהחסידים כ"אתערותא דלתתא" הובילו להסכמה המיוחלת ההנהגות המיוחדות שקיים הרבי לאורך שנה זו מקבלות משנה משמעות דווקא לאחר הסתלקותו